บาคาร่าเว็บตรง ความสำคัญของการแพทย์แผนจีนและการผสมผสานการแพทย์แผนตะวันตกในการลดหรือขจัดโรค

บาคาร่าเว็บตรง ความสำคัญของการแพทย์แผนจีนและการผสมผสานการแพทย์แผนตะวันตกในการลดหรือขจัดโรค

บาคาร่าเว็บตรง กว่าพันปีที่ความเจ็บป่วยได้รุกรานร่างกายมนุษย์ โรคภัยไข้เจ็บ ไวรัสและแบคทีเรียเหล่านี้ทำให้ร่างกายมนุษย์หายใจไม่ออกโดยทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพหลายรูปแบบ ได้แก่ โรคตา โรคจอประสาทตาจากเบาหวาน ความผิดปกติของอวัยวะภายในซึ่งรวมถึงความผิดปกติของอวัยวะ Zang-Fu ตลอดจนปัญหาสุขภาพที่รุนแรงอื่น ๆ ที่บางครั้งอาจทำให้เสียชีวิตได้

ก่อนการมาถึงของเทคโนโลยี

สมัยใหม่ มนุษย์ดึกดำบรรพ์ได้ค้นพบวิธีรักษาตนเองจากความเจ็บป่วย/โรคภัยต่างๆ โดยใช้วิธีการทางธรรมชาติที่สะดวกและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีในยุคนั้น มนุษย์ดึกดำบรรพ์เหล่านี้ใช้การเยียวยาธรรมชาติและรูปแบบการแพทย์แผนโบราณอื่น ๆ เพื่อรักษาตนเองจากความเจ็บป่วย

หลังจากเวลาผ่านไปนาน เมื่อความรู้ของมนุษย์เริ่มก้าวหน้าและความคิดของพวกเขาแปรเปลี่ยนเป็นการกระทำ พวกเขาพบแนวทางที่ดีกว่าในการจัดการป้องกัน วินิจฉัย รักษา และ/หรือรักษาโรคต่าง ๆ การใช้ยาตามธรรมชาติตั้งแต่กำเนิดได้นำไปสู่การประดิษฐ์ยาที่หลากหลายในปัจจุบันซึ่งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนต่างๆ ของโลก

การแพทย์ตะวันตกซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการปฏิบัติทางการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุด ในแง่ของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อเท็จจริง มีแนวโน้มที่จะเป็นรูปแบบทางการแพทย์ที่โดดเด่นและโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในเกือบทุกส่วนของโลก ในขณะที่การแพทย์แผนจีนเป็นรูปแบบการแพทย์โบราณที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้ว มันขึ้นอยู่กับหลักการและทฤษฎีที่จารึกโดยนักปรัชญาจีนโบราณ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์รูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ดำเนินการโดยผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลก โดยเฉพาะในจีนและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่นและเกาหลี การแพทย์แผนจีนประกอบด้วย การฝังเข็ม, ยาสมุนไพร, การรักษาด้วยสมุนไพร, การทำสมาธิ, การออกกำลังกาย, ทูน่า, ครอบแก้ว, moxibustion และอื่น ๆ

การแพทย์แผนจีนรักษาโรคได้หลายร้อยโรคด้วยผลการรักษาภายในและภายนอกและการปฏิบัติทางการแพทย์ การแพทย์แผนจีนเน้นการรักษาสมดุลของหยินหยางเป็นหลักเพื่อป้องกันโรค แง่มุมที่น่าสนใจที่สุดของการแพทย์แผนจีนก็คือ ยาจีนโบราณไม่เพียงรักษาอาการของโรค แต่ยังรักษารากเหง้าของโรคอีกด้วย กล่าวคือ โรคกำลังได้รับการรักษาจากตำแหน่งเดิมที่เริ่มในร่างกายโดยใช้วิธีการวินิจฉัย TCM 

 อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติทางการแพทย์

ทั้งสองรูปแบบนั้นครอบคลุมระบบที่บุคลากรทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพจัดการและรักษาโรคโดยใช้การปฏิบัติตามหลักฐาน เช่น ยา การผ่าตัด การบำบัด การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต หรือแนวทางการรักษา

ด้วยการผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ตะวันตก โรคที่เรียกว่าเรื้อรัง รุนแรง หรือรักษาไม่หาย ได้รับการควบคุมอย่างสูงสุดโดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์

ประสิทธิผลของการแพทย์แผนจีนและการผสมผสานการแพทย์แผนตะวันตกได้ช่วยแก้ปัญหาและความหวังสำหรับอนาคตในการต่อสู้กับโรคต่างๆ การประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติทางการแพทย์เหล่านี้ได้กำหนดจังหวะการดำรงชีวิตที่สงบสุขและมีสุขภาพดีสำหรับมนุษย์

ด้วยการโอบรับการผสมผสานของการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ตะวันตก ความก้าวหน้าของการพัฒนาในการกำจัดโรคในทุกส่วนของโลกจะได้รับการปรับปรุงอย่างแม่นยำ .

ด้วยการส่งเสริมการผสมผสานการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนตะวันตก ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่สุดในโลกซึ่งขาดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ การเงินที่จำกัด จะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้กายภาพบำบัดง่ายๆ เพื่อรักษาโรคเล็กน้อยก่อนที่จะสามารถก้าวไปสู่ ระยะที่รุนแรงมากขึ้น ราวกับว่าโรคดำเนินไปจากระยะไม่รุนแรงถึงระยะรุนแรงหากไม่ได้รับการรักษาในระยะเริ่มแรกหรือเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาผิดประเภท 

นอกจากนี้ การผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ตะวันตกยังมีข้อดีอื่นๆ อีกหลายประการที่ทำให้การควบคุมและการกำจัดโรคดีขึ้นอย่างมาก

การผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ตะวันตกนั้นรวมถึงการใช้แนวทางปฏิบัติทางการแพทย์สองอย่างในระยะต่างๆ ของโรค โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการรักษาหรือควบคุมโรค ยาทั้งสองรูปแบบมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพ บาคาร่าเว็บตรง